Farmaceutische Tabletten

de tablet vormt geneesmiddel, Metronidazoletabletten, Geneeskundetablet.